Översättare

Maria Södermark

Jag har en examen i språk och översättning från Stockholms Universitet och översätter från spanska och engelska till svenska. Främst arbetar jag med skönlitteratur samt facklitterära texter inom områdena kultur, utbildning och turism då jag har erfarenhet av dessa ämnen sedan tidigare. Mycket av mina språkkunskaper har byggts upp på plats, i möten med människor, genom att bl.a. under flera år ha bott i Spanien. Som översättare lägger jag vikt vid stilistik, kvalitet och anpassningsförmåga – att se till kundens och projektets specifika behov.

Utöver översättning kan jag även erbjuda språkgranskning och korrekturläsning av texter på svenska.

Kontakta mig gärna direkt för mer information.

E-post: maria@sodermarkskonsult.se
Mobil: +46 70 525 13 48
Web: http://sodermarkskonsult.se

 

Tillbaka till startsidan