Rådgivare

Ake_Sodermark_high resolution

Åke Södermark

Jag har lång erfarenhet som ledare inom IT-sektorn som utvecklingschef och produktionschef och senast som CIO och medlem i koncernledningen i ett av de största företagen på börsen. Jag har också erfarenhet som leverantör i ett av de större bolagen där jag under ett antal år varit ansvarig för både outsourcing- och konsultverksamheten. Kombinationen gör att jag har stor erfarenhet kring hur samspelet mellan kund och leverantör måste fungera för att båda parter ska vara långsiktigt nöjda med partnerskapet.

Jag har vid ett flertal tillfällen under åren deltagit som mentor i olika utvecklingsprogram för yngre IT-chefer eller andra ledare inom olika företag och sektorer. Jag anlitas oftast av företagsledningen som rådgivare till IT-chefen för att stödja framtagningen av en ny IT-strategi, förbättra IT-styrningen och samspelet med affärsutvecklingen eller genomföra en organisationsförändring och förstärkning av nödvändig kompetens.

Jag är medlem i Konsultkollegiet och anlitas idag av både kunder och leverantörer inom IT-sektorn för olika typer av uppdrag och om du vill veta mera om mina referenser eller vad jag kan erbjuda så kontakta mig gärna direkt.

E-post: ake.sodermark@sodermarkskonsult.se
Mobil: +46 70 525 13 47
Web: http://sodermarkskonsult.se

 

Tillbaka till startsidan